Tàu Super Biển Đông

Với tốc độ đạt đến 35 hải lý/giờ, như vậy với khoảng cách từ Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơ
178.000đ

Tàu An Vĩnh Express

Với tốc độ đạt đến 35 hải lý/giờ, như vậy với khoảng cách từ Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơ
178.000đ

Tàu Chín Nghĩa 09

Với tốc độ đạt đến 35 hải lý/giờ, như vậy với khoảng cách từ Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơ
178.000đ

Tàu Siêu Tốc đi Lý Sơn

Với tốc độ đạt đến 35 hải lý/giờ, như vậy với khoảng cách từ Cảng Sa Kỳ đi Lý Sơ
178.000đ

Cano đi Đảo Bé

Ở Lý Sơn có 2 xã An Hải và An Vĩnh nằm ở Đảo Lớn, còn Đảo Bé là địa điểm cách Đả
80.000đ