Khởi hành từ Cảng Sa Kỳ

Tour Lý Sơn 3 ngày 2 Đêm

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
1.900.000đ
Khởi hành từ TP Đông Hà

Tour Lý Sơn - Quảng Trị 2 Ngày 1 Đêm

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2.200.000đ
Khởi hành từ TP Tuy Hòa

Tour Lý Sơn - Phú Yên 2 Ngày 1 Đêm

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2.100.000đ
Khởi hành từ TP Huế

Tour Lý Sơn - Huế 2 ngày 1 đêm

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
2.100.000đ
Khởi hành từ Hội An

Tour Lý Sơn - Hội An 2 ngày 1 Đêm

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
1.900.000đ
Khởi hành từ TP Quảng Ngãi

Tour Chùa Minh Đức - Quảng Ngãi 1 Ngày

 • Khách sạn:
 • Phương tiện: Ô TÔ
 • Thời gian: Sáng Đi Chiều Về
600.000đ