Khởi hành từ Đà Nẵng

Tour Đà Nẵng - Lý Sơn 2N1Đ

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 2N1Đ
1.850.000đ
Khởi hành từ Cảng Sa Kỳ

Cảng Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn 2N1Đ

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 2N1Đ
1.550.000đ
Khởi hành từ Hà Nội

Tour Hà Nội - Lý Sơn - Quảng Ngãi 4N3Đ

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
2.950.000đ
Khởi hành từ Hà Nội

Tour Hà Nội - Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi 3N2Đ

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ô Tô, Tàu Thủy
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
2.450.000đ
Khởi hành từ TP Quảng Ngãi

Tour Lịch Sử - Văn Hóa Quảng Ngãi 1 ngày

 • Khách sạn:
 • Phương tiện: Ô Tô
 • Thời gian: Sáng đi - Chiều Về
790.000đ
Khởi hành từ Bình Định

Tour Bình Định - Đảo Lý Sơn 2N1Đ

 • Khách sạn: 1,2,3,4
 • Phương tiện: Ôtô & Tàu Thủy
 • Thời gian: 2N1Đ
1.850.000đ